X
GO
+383 (0)44 880 820 info@kosovoapparel.org
en-USsq-ALsr-Latn-RS

Partnering for Impact


Thirrje për Aplikim për Praktikant

Kosovo Apparel Marketing Association KAMA është duke vazhduar me implementimin e Projektit "Partnering for Impact in Apparel Sector" i cili financohet nga Usaid Kosovo

Në kuadër të këtij projekti KAMA shpall thirrje aplikimi për persona të cilët janë të interesuar të trajnohen në fushën e rrobaqepësisë me mundësi punësimi në kompanitë prodhuese të Veshmbathjeve 

Të drejtë pjesëmarrje në këtë trajnim kanë të interesuarit 18 deri në 48 vjeç 

Të gjithë të intersuarit për pjesëmarrje në trajnim luten të na kontaktojnë përmes email-it info@kosovoapparel.org ose përmes tel +38344880820 

 

Vazhdon viti i dytë i implementimit të projektit “Partneriteti për Ndikim në Sektorin e Veshmbathjeve”

Vazhdon viti i dytë i implementimit të  projektit “Partneriteti për Ndikim në Sektorin e Veshmbathjeve” ku 156 praktikantë të rinjë filluan të trajnohen në sektorin e veshmbathjeve përkatësishtë në kompanitë prodhuese të veshmbathjeve. Qëllimi kryesor i këtiij projekti është të mbështesë të rinjët të trajnohen dhe më pas të punësohen në këtë sektor,gjithashtu synon të krijojë qëndrueshmëri në sektorin e veshmbathjeve edhe pas perfundimit të tij. Ky projekt financohet dhe mbështetet nga USAID-i.

Viti i dytë i Projektit "Partneriteti për Ndikim në Sektorin e Veshmbathjeve"

Shoqata e Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve KAMA ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me kompanitë: Creative, Puntex, ArtaTex, Wear&Go, ArtaTex Group dhe Walone Fashion Group. Qëllimi i nënshkrimit të marrëveshjes ka të bëjë me bashkëpunimin në lidhje me Projektin e financuar nga USAID "Partneriteti për Ndikim në Sektorin e Veshmbathjeve", projekt ky i cili synon të krijojë qëndrueshmëri në sektorin e Veshmbathjeve edhe pas përfundimit të tij. Me anë të këtij projekti KAMA do të i'u ndihmojë kompanive në sektorin e Veshmbathjeve t'i trajnoj gjatë 160 të rinjë në venin e punës. Në bazë të kërkesës së këtyre kompanive, këto aktivitete synojnë të plotësojnë mangësitë në tregun e punës.

99 young people employed in the Apparel Sector in 2018

99 young people have been employed in the Apparel Sector in Kosovo in 2018. The success is a result of the work done by the Kosovo Apparel Marketing Association [KAMA], which also marks the completion of the first year of the "Partnership for Influence in the Apparel Sector” Project. The main aim of the four year project supported by USAID aims to support 440 young people (female and male) and 80 students to receive training and find employment in the apparel sector.

Partnering for Impact in Apparel Sector

Kosovo Apparel Marketing Association - KAMA launched four-year project " Partnering for Impact in Apparel Sector which aims to support 440 out of school youth and 80 students which will be trained on the job training, and up 70% of them will be employed in this sector. Through this project, KAMA will support apparel producers to train, 440 out of school youth within their factories, and offer professional internship for design students in apparel sector.

Within these activities, producers will provide professionals in apparel field applicable for today’s market demand. The overall objective of this four-year project aims is creating sustainability in the apparel sector even after the project is completed. The project is an initiative led by KAMA in partnership with the apparel producers, the universities that have the design field, the Employment Center within the Ministry of Labor and Social Welfare, and the Kosovo Women for Women (K-WFW). The project is funded and supported by USAID.

SUPPORTED BY:

CONTACT

Str.Pashko Vasa 4-1 Pejton
Prishtine 10000
+383 (0)44 880 820
nora@kosovoapparel.org