X
GO
+383 (0)44 880 820 info@kosovoapparel.org
en-USsq-ALsr-Latn-RS

Staff


Merita Bunjaku Sylaj-Financial Expert & Business Development Consultant

Merita Bunjaku - Sylaj has graduated in UP Prishtina University degree in“Business Administration” Attended and certified in different professional training. She has more than (19) years working experience with, International, and Non-Government Organization and Private Businesses in Kosovo to various sectors and multifunction position (starting from (Office Administrator and bookkeeping- Capacity Building and training, Human Recourses, Accountant, Financial Manager, Financial Consultant and upgraded to Certified Management Consultant – CMC.

The Core expertise:

  • Corporate Strategy (Including General Consulting)
  • Organizational Development
  • Management Development
  • Financial  and Administration System

The types of clients served

  • Startup Businesses
  • Corporate /  Industrial Companies (such as Services and Production Companies)
  • Small and Medium Enterprises
  • NGO-s

Merita B.Sylaj - aims to contribute to Kosovo Apparel Marketing Association (KAMA) and make it an important Association in the development of the private sector in Apparel Industry of Kosovo, at the same time making sure that ethics and social responsibility remain the main priority.

Arta Azemi- Menagjere e Projektit

Arta Azemi ka përfunduar studimet e nivelit bachelor në Universitetin Filozofik të Prishtinës, drejtimin Shkenca Politike dhe Administratë Publike. Znj.Azemi ka përfunduar trajnime të ndryshme organizuar nga institucione ndërkombetare dhe vendore, ka punuar edhe në fushen e arsimit si profesoreshë në lënden e filozofise në arsimin e mesëm. Që nga  viti 2016 Znj.Azemi ka punuar në organizata të ndryshme, ndër të tjera edhe në nje kompani në sektorin e marketingut.  Ne muajin Prill  te vitit  2017 Znj.Azemi iu bashkua Shoqatës së Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve .

Lorika Tahiri- Drejtoreshë Ekzekutive

Lorika Tahiri ka me shume se 10 vjet experiencë pune në menaxhimin e projekteve dhe themelimin e kompanive dhe organizatave në Kosovë. Gjatë përvojës së saj profesionale, znj. Tahiri ka punuar në pozita të ndryshme menaxheriale, fillimisht menaxhere në departamentin e Burimeve Njerëzore, e më pastaj duke u përqendruar në zhvillimin e projekteve në sektorin e ICT, Tekstilit, sektorin akademik, si dhe trajnere në fushën e zhvillimit të karrieres. Pozitat e fundit përfshijnë koordinatore e zyrës rajonale të Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, dhe më pastaj përgjegjëse për zhvillimin e projektit Partneriteti për Ndikim në sektorin e Veshëmbathjeve. Znj. Tahiri si experte në veprimtarinë e zhvillimit të kuadrove profesionale, ka përvojë të gjërë lidhur me këtë çështje, sfidat dhe mundësitë që sektori I veshëmbathjeve po përballen në treg.

Znj. Tahiri ka diplomuar në Fakultetin e Administrimit Publik të Universitetit të Evropës Juglindore Shtul, ndërsa, është në përfundim të studimeve master në të Dretën Biznesore Ndërkombëtare.

SUPPORTED BY:

CONTACT

Str.Pashko Vasa 4-1 Pejton
Prishtine 10000
+383 (0)44 880 820
nora@kosovoapparel.org