X
GO
+383 (0)44 880 820 info@kosovoapparel.org
en-USsq-ALsr-Latn-RS

KAMA dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) mbajnë tryezë në Prizren

Tuesday, October 9, 2018

Me datën 08/10/2018 E Hënë duke filluar nga ora 10:00, në Prizren është mbajtur tryeza me temën
" Dialogu social në interes të zhvillimit të industrisë së tekstilit". Kjo tryezë u organizua nga Fondacioni Friedrich Ebert, zyra në Prishtinë dhe Asociscioni i Kosovës për Marketing në Industrisë së Tekstilit (KAMA).

 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me BCC

Wednesday, June 6, 2018

Në kuadër të Ditës Botërore të Konsulencës e cila manifestohet në 50 shtete të ndryshme të botës, Shoqata e Kosovës për Marketing të Veshëmbathjeve nënshkroi Memorandum Bashkëpunimi me Business Consultants Council -BCC. 
Nënshkrimi i këtij memorandumi do të kontribojë në shkëmbimin e shërbimeve dhe praktikave më të mira në mes shoqatave dhe odave dhe si rrjedhojë fuqizimin e pozitës së konsulentëve vendor në Kosovë.

Organized a round table with topic "Social Dialogue in the Interest of the Development of the Textile Industry"

Monday, May 28, 2018

In Gjakova was held a round table with topic “Social Dialogue in the Interest of Textyle Industry Development”. This round table was organized by the Friedrich Ebert Foundation, the Office in Prishtina and Kosovo Apparel Marekting Association (KAMA). Te aim of this round table was debating the issues and various issues and drawing recommendations so that social dialogue in the private sector is in the function of sustainable development.

 

ABOUT KAMA

The Kosovo Apparel Marketing Association (KAMA) is the place that brings together all
businesses of this industry in Kosovo.

Local businesses that are members of KAMA benefit from more and better networking opportunities, exposure to better
marketing knowledge, training programs, and opportunities to connect with businesses around the world. Join KAMA!
Foreign businesses that choose KAMA as their contact point in Kosovo gain unlimited access to our unlimited resources, such
as business contacts, in-depth market knowledge, and sector expertise. We are your trusted business partner in Kosovo!

 

SIGN UP NOW FOR THE NEWSLETTER

Keep in touch with the news from KAMA. Sign up for our periodical newsletter here.

SUPPORTED BY:

CONTACT

Str.Pashko Vasa 4-1 Pejton
Prishtine 10000
+383 (0)44 880 820
nora@kosovoapparel.org