X
GO
en-USsq-ALsr-Latn-RS

Kama dhe Empower Private Sector mbështesin vizitën e kompanive kosovare në Maqedon

Thursday, March 22, 2018

Javën e kaluar të muajit mars 2018 shoqata KAMA së bashku me EMPOWER Private Sector dhe pesë përfaqësues të  kompanive kosovare nga sektori i veshjeve, ishin në nje vizitë dy ditore në Maqedoni. Meqenëse ndarja e praktikave ndihmon në rritjen e efikasitetit të prodhimit, qëllimi i kësaj vizite në Maqedoni ishte ndarja e praktikave më të mira, gjithashtu qëllim tjetër ishte edhe fitimi i njohurive rreth landës së parë. Kompanitë e Kosovës krijuan kontakte të mira me prodhuesit e veshjeve nga Maqedonia që po prodhojnë plotësisht për tregun e BE-së.

Anetari i KAMA- S/SPRINT hapë pikën e parë të shitjes së veshmbathjeve sportive në Prishtinë

Friday, March 16, 2018

Anëtari i Shoqatës së Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve , kompania S//SPRINT ka bërë hapjen e pikës së parë të shitjes së veshmbathjeve sportive në Prishtinë, veshmbathje këto të cilat janë prodhim “Made in Kosova. Ky dyqan super modern vjen i kompletuar sipas standardeve të fundit dhe ka karakteristikë kryesore veshjet të cilat janë unike për nga dizajni dhe me kualitet të garantuar.

Kjo kompani, është prodhues i veshjeve sportive i cili filloi aktivitetin në vitin 2012 dhe vazhdon të prodhojë produkte kualitative dhe gjithnjë të zgjerojë kapacitet prodhuese të veshjeve sportive në tërë vendin. Me rritjen e kapaciteteve prodhuese kjo kompani në vazhdimësi po kontribuon edhe në rritjen e numrit të të punësuarve. Vetëm në këtë pikë të shitjes do të jenë të punësuar 10 punëtorë.

Deklaratë për dialog social në sektorin e Industrisë së Tekstili

Thursday, March 8, 2018

Ne punëdhënësit në këtë sektor të industrisë në Kosovë, pasi kemi analizuar situatën në sektorin tonë vis-a vi standardeve ndërkomëbtare dhe konventave për të dretjat e njeriut.

 Duke pasur parasysh faktin se shumica e punëtorëvë në këtë sektor janë gra, andaj me rastin e

8 Marsit, ditës së Gruas, duke evokuar kontributin e grave punëtore në sektorin e industrisë së tekstilit historikisht ne kontekstin ndërkombëtar, e me theks të vecantë në kontekstin e Kosovës, duam të theksojmë me këtë deklaratë të drejtat e gruas për barazi në cdo fushë të jetës, përfshirë edhe vendin e punës.

Ne duam të japin shembull në sektorin privat në Kosovë, duke filluar dialogun social në nivel të sektorit tonë, me punëtorët tanë drejtpërdrejt ose përmes përfsqësuesve të zgjedhur të tyre, në bazë të ligjeve në fuqi duke ofruar një shembull të mirë për marrëdhënie të një niveli të duhur në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit.  

Dialogu me punëtorët/punëtoret në sektorin tonë është  më se i nevojshëm që së bashku të identifikojmë cështjet, brengat por edhe përgjegjësitë dhe mundësitë e punëtorëve në sektorin tonë.

Dialogu do të përfshijë cështjet thelbësore me të cilat  ballafaqohen punëtorët dhe puëndhënësit në sektorin tonë:

 

 

ABOUT KAMA

The Kosovo Apparel Marketing Association (KAMA) is the place that brings together all
businesses of this industry in Kosovo.

Local businesses that are members of KAMA benefit from more and better networking opportunities, exposure to better
marketing knowledge, training programs, and opportunities to connect with businesses around the world. Join KAMA!
Foreign businesses that choose KAMA as their contact point in Kosovo gain unlimited access to our unlimited resources, such
as business contacts, in-depth market knowledge, and sector expertise. We are your trusted business partner in Kosovo!

 

SIGN UP NOW FOR THE NEWSLETTER

Keep in touch with the news from KAMA. Sign up for our periodical newsletter here.

SUPPORTED BY:

CONTACT

Str.Pashko Vasa 4-1 Pejton
Prishtine 10000
+377 (44) 880 820
nora@kosovoapparel.org