X
GO
en-USsq-ALsr-Latn-RS

Nenshkrimi i MOU me kompanine S/SPRINT

Tuesday, January 16, 2018

KAMA ka vizituar kompanine anetare te saj S/SPRINT. Qellimi i vizites tek kjo kompani ishte nenshkrimi i marreveshjes se bashkepunimit ne lidhje me projektin kater (4) vjecar te financuar nga USAID “Partneriteti per Impakt ne Sektorin e Veshmbathjeve”, projekt ky i cili synon te krijoje qendrueshmeri ne sektorin e veshmbathjeve edhe pas perfundimit te tij.

Nenshkrimi i MoU- ve me kompanite

Friday, December 22, 2017

Shoqata  e Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve KAMA ka vizituar dje kompanitë anëtare të saj. Kompanitë të cilat vizituam ishin: Creative , Intertex, Wear and Go . Qëllimi i vizitës së këtyre kompanive ishte nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në lidhje me projektin katër (4) vjecar  të financuar nga USAID “Partneriteti për Impakt në Sektorin e Veshmbathjeve”, projekt ky i cili synon të krijojë qëndrueshmeri në sektorin e veshmabthjeve edhe pas përfundimit të tij. 

Partneriteti për Ndikim në Sektorin e Veshmbathjeve

Wednesday, November 29, 2017

Shoqata  e Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve KAMA lanson projektin katër-vjeçar “Partneriteti për Ndikim në Sektorin e Veshmbathjeve” që ka si qëllim kryesor të mbështesë 440 të rinj (femra dhe meshkuj) dhe 80 studentë të trajnohen dhe punësohen në sektorin e veshmbathjeve dhe të punësojë 70% të tyre. Shoqata  e Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve KAMA lanson projektin katër-vjeçar “Partneriteti për Impakt në Sektorin e Veshmbathjeve” që ka si qëllim kryesor të mbështesë 440 të rinj (femra dhe meshkuj) dhe 80 studentë të trajnohen dhe punësohen në sektorin e veshmbathjeve dhe të punësojë 70% të tyre.

 

ABOUT KAMA

The Kosovo Apparel Marketing Association (KAMA) is the place that brings together all
businesses of this industry in Kosovo.

Local businesses that are members of KAMA benefit from more and better networking opportunities, exposure to better
marketing knowledge, training programs, and opportunities to connect with businesses around the world. Join KAMA!
Foreign businesses that choose KAMA as their contact point in Kosovo gain unlimited access to our unlimited resources, such
as business contacts, in-depth market knowledge, and sector expertise. We are your trusted business partner in Kosovo!

 

SIGN UP NOW FOR THE NEWSLETTER

Keep in touch with the news from KAMA. Sign up for our periodical newsletter here.

SUPPORTED BY:

CONTACT

Str.Pashko Vasa 4-1 Pejton
Prishtine 10000
+377 (44) 880 820
nora@kosovoapparel.org